25 mei 2018, de AVG gaat in

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

Meer info is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het dossier AVG.

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Wat betekent dit voor PGiT?

PGiT moet zich – net als iedere andere organistatie – per 25 mei voldoen aan de AVG en de nodige maatregelen hebben getroffen.
In de praktijk betekent dit:

 • het inventariseren en in kaart brengen van de door haar diensten en de door haar website verzamelde persoonsgegevens
 • het treffen van de nodige beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van persoonsgegevens (die waren uiteraard al genomen)
 • het opstellen en publiceren van een privacy- cookie en beveiligingsbeleid
 • het – waar van toepassing – attenderen van bezoekers van de website op het verzamelen van persoonsgegevens
 • het- waar van toepassing – vragen van toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens
 • het bieden van mogelijkheden voor bezoekers voor het opvragen of laten verwijderen van verzamelde persoonsgegevens
 • het opstellen en afsluiten van een verwerkersovereenkomst met de klanten die gebruik maken van de diensten van PGiT die hiermee (sub)verwerker is geworden van persoonsgegevens van hún websitebezoekers.

Al met al best een hele klus,,,

Wat betekent dit voor de klanten van PGiT?

De klanten van PGiT zijn allemaal organisaties of personen gevestigd in de EU én “verwerkersverantwoordelijk” voor – dan wel “verwerker” van persoonsgegevens en zullen dus ook allemaal per 25 mei aan de AVG moeten voldoen.
Daarvoor zullen ze veelal precies dezelfde (bovenstaande) maatregelen moeten treffen…

Gelukkig kan PGiT daarbij helpen!
Klanten met een WP onderhoudscontract zullen door PGiT zonder extra kosten worden geholpen om de nodige zaken op hun website in te richten of aan te passen:

 • De website wordt geupdated naar een versie die is voorbereid op de AVG met (o.a.) mogelijkheden voor het behandelen van aanvragen voor het exporteren of verwijderen van persoonsgegevens.
 • Er wordt alvast een “standaard” privacyverklaring op de website gepubliceerd, die betrekking heeft op de op die website verzamelde (pesoons)gegevens en de daarvoor gebruikte middelen en waarin ook het cookie- en beveiligingsbeleid wordt toegelicht. Dit beleid kan (en moet) door de klant op specifieke onderdelen eenvoudig  verder worden aangepast of aangevuld .
 • Er wordt een cookie waarschuwing geïnstalleerd, die websitebezoekers waarschuwt, informeert en daarvoor verwijst naar de privacyverklaring.
 • Er wordt een waarschuwing toegevoegd aan contactformulieren en reactiemogelijkheden waarin gebruikers gevraagd wordt akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Daarnaast worden aan alle webhosting klanten en opdrachtgevers (als verwerksverantwoordelijke) een (collectieve) verwerkersovereenkomst ter akkoord aangeboden.

N.B. Voor de inhoud en het nakomen van het privacybeleid, het afsluiten van een verwerkersovereenkomst en het nakomen van alle overige onderdelen van de AVG blijven klanten van PGiT – mét of zonder onderhoudscontract – uiteraard uiteindelijk evengoed zelf verantwoordelijk (net als iedere andere organistie in de EU…)!

Wat betekent dit voor jou als bezoeker en gebruiker van deze website?

Als bezoeker van deze website ben je bekend gemaakt en akkoord gegaan met het privacy- cookie en beveiligingsbeleid van PGiT.
Daarin legt PGiT o.a. uit wélke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel.
Ook wordt je daarin gewezen op je rechten en mogelijkheden t.a.v. het verwerken van deze gegevens.
Dus als je dit nog niet gelezen hebt, doe het dan nu…